Finswingers Palvelun Ehdot

Tammikuu 16, 2005

Näitä palvelun ehtoja sovelletaan finswingers.fi- ja finswingers.com-osoitteissa toimivaan internet-palveluun, sekä internet-palvelun matkapuhelinversioon (Myöhemmin Palvelu). Palvelun tuottaa Fiamax Oy, PL 211, 00531 HELSINKI, Y-tunnus 1877242-0. Käytettäessä palvelua matkapuhelimella, sovelletaan lisäksi erityisiä säännöksiä ehtojen lopussa.

1. Jäsen, jäsenyys ja rekisteröityminen

Palvelun jäseneksi voi ryhtyä kuka tahansa täysi-ikäinen Palvelusta kiinnostunut rekisteröitymällä Palvelun internet-sivustolla tai matkapuhelimesta, ja hyväksymällä nämä Palvelun ehdot. Palvelun käyttäminen vaatii voimassa olevan Palvelun jäsenmaksun, jonka jäsen voi suorittaa Palvelussa erikseen mainituilla tavoilla. Jäsenen on rekisteröidyttäessä valittava jäsentunnus, jonka avulla hänet Palvelussa tunnistetaan.

Mikäli rekisteröidyt Palvelun jäseneksi, sitoudut ja vakuutat seuraavaa:
- olet täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen, ja
- olet lukenut ja hyväksyt nämä Palvelun ehdot, eikä sinulla ole niihin mitään huomauttamista, ja
- sitoudut olemaan luovuttamatta pääsyäsi Palveluun kenellekään kolmannelle osapuolelle, ja
- sitoudut olemaan luovuttamatta Palvelun kautta saamaasi sisältöä, esimerkiksi kuvia tai tekstiä, kenellekään kolmannelle osapuolelle riippumatta sisällön luonteesta

2. Jäsenyyden siirtäminen ja lopettaminen.

Jäsenyyttä ja siihen liittyviä jäsenmaksuja ei voida siirtää kolmansille osapuolille, eli jäsenyys on sidottu vain ja ainoastaan sille jäsentunnukselle, jonka jäsen rekisteröityessään valitsi. Jäsen voi itse halutessaan lopettaa jäsenyytensä kirjautumalla Palveluun ja pyytämällä jäsenyytensä poistamista. Tällöin jäsenen kaikki tiedot poistetaan järjestelmästä. Fiamaxilla on oikeus ilman varoitusta ja omalla päätöksellään lopettaa mikä tahansa jäsenyys, mikäli jäsen on olennaisesti tai jatkuvasti rikkonut Palvelun ehtoja. Fiamax ei palauta käyttämättä jääneitä jäsenmaksuja, riippumatta päättymisen syystä.

3. Yksityisyyden suoja

Palveluun tallentuu tunnistamiseen tarvittava sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero, sekä kaikki sellainen informaatio, jonka jäsen itse tallentaa Palveluun. Fiamax ei luovuta mitään Palvelun keräämiä jäsentietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole Palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä, tai ellei jäsen erityisesti pyydä tietojaan luovutettavaksi esimerkiksi ottaessaan yhteyttä toisiin jäseniin. Fiamax käyttää Palvelun keräämiä tietoja oman markkinointinsa tehokkuuden tutkimiseen tilastollisin menetelmin siten, ettei jäsenten henkilökohtaisia, yksilöiviä tietoja esitetä. Fiamax voi luovuttaa tällaisia ei-yksilöiviä tietoja yhteistyökumppaneilleen, asiakkailleen ja muille kolmansille tahoille. Palvelun tekninen toteuttaja ja tekninen ylläpitäjä on Dream Action Oy, ja Palvelu tuotetaan Suomessa sijaitsevilla palvelimilla Suomessa annettujen lakien ja asetusten mukaisesti.

4. Palvelun toimivuus ja rajoitettu vastuu

Palvelu tarjotaan sinulle ilman mitään takuuta teknisestä toimivuudesta. Palvelu perustuu tietokoneohjelmistoihin ja laitteistoihin, joiden jatkuvaa ja/tai virheetöntä käytettävyyttä ei voida taata. Fiamax ei ota mitään vastuuta jäsenten kirjoittamista ja Palvelun kautta välittämistä viesteistä. Fiamax tekee parhaansa poistaakseen asiattomat tai laittomat viestit Palvelusta, sekä estääkseen asiattomia tai laittomia viestejä lähettäneiden jäsentensä pääsyn Palveluun. Esimerkkinä laittomista viesteistä on maksullisten seksipalveluiden myynti- tai ostoilmoitukset.

5. Palveluun tallennettavat kuvat

Palvelu mahdollistaa jäsenille valokuvien tallentamisen, sekä esittämisen muille jäsenille. Mikäli jäsen tallentaa Palveluun omia kuviaan, on hänen huomoitava seuraavat seikat:
- Tallennettavat kuvat eivät saa missään tapauksessa rikkoa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, ja
- Tallennettavilla kuvat eivät saa olla luonteeltaan Suomen Lain vastaisia, tai sellaisia, jotka halventaisivat ketään kolmatta osapuolta, ja
- Jäsen ei saa tallentaa Palveluun kuvia, joista voi tunnistaa henkilöitä, elleivät kaikki tunnistettavissa olevat henkilöt ole antaneet tallentavalle henkilölle erityistä suostumustaan kuvan tallentamisesta Palveluun, ja
- Fiamaxilla on oikeus poistaa mikä tahansa jäsenen tallentama valokuva, mikäli on olemassa perusteltu epäilys, että kuva ei täytä tässä asetettuja ehtoja.

6. FS-mobiili

Jäsenillä on mahdollisuus käyttää Palvelua myös matkapuhelimellaan, joka on varustettu soveltuvalla selain-ohjelmistolla, ja tuetulla matkapuhelinliittymällä. Soveltuvat matkapuhelinmallit, sekä tuetut matkapuhelinliittymät esitellään Palvelun internet-sivustolla. Palvelun matkapuhelin-versiota kutsutaan myöhemmin nimellä FS-mobiili. FS-mobiilissa Jäsenen tunnistus perustuu matkapuhelinoperaattorin Palvelulle lähettämään matkapuhelinnumeroon, joka tallentuu Palveluun osaksi jäsenen tunnistetietoja. Mikäli jäsen kirjautuu jäsentunnuksellaan ja salasanallaan Palveluun FS-mobiilin kautta, hänen käyttämänsä matkapuhelinnumeroa käytetään jäsenen tunnistamisessa niin kauan kunnes jäsen kirjautuu palvelusta ulos. FS-mobiilin käyttäminen vaatii voimassa olevan jäsenmaksun. Tämän lisäksi FS-mobiilissa on erikseen maksulliseksi ilmoitettuja palvelun osia, joiden käyttämisestä veloitetaan kuten FS-mobiilissa on ilmoitettu. Käytettäessä FS-mobiilia on myös huomoitava, että matkapuhelinoperaattorit veloittavat FS-mobiilista ladatun sisällön siirtämisestä erillisen veloituksen.

7. Muutokset

Fiamax varaa oikeuden tehdä yksipuolisesti muutoksia näihin ehtoihin antamalla jäsenille huomautuksen Palvelun sivuilla 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista.