Finswingers Palvelun Ehdot

Lokakuu 15, 2019

Näitä palvelun ehtoja sovelletaan finswingers.fi- ja finswingers.com-osoitteissa toimivaan internet-palveluun, sekä internet-palvelun matkapuhelinversioon (Myöhemmin Palvelu). Palvelun tuottaa HD Life Oy, Y-tunnus 2614420-5. Käytettäessä palvelua matkapuhelimella, sovelletaan lisäksi erityisiä säännöksiä ehtojen lopussa.

1. Jäsen, jäsenyys ja rekisteröityminen

Palvelun jäseneksi voi ryhtyä kuka tahansa täysi-ikäinen Palvelusta kiinnostunut rekisteröitymällä Palvelun internet-sivustolla tai matkapuhelimesta, ja hyväksymällä nämä Palvelun ehdot. Palvelun käyttäminen vaatii voimassa olevan Palvelun jäsenmaksun, jonka jäsen voi suorittaa Palvelussa erikseen mainituilla tavoilla. Jäsenen on rekisteröidyttäessä valittava jäsentunnus, jonka avulla hänet Palvelussa tunnistetaan.

Mikäli rekisteröidyt Palvelun jäseneksi, sitoudut ja vakuutat seuraavaa:
- olet täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen, ja
- olet lukenut ja hyväksyt nämä Palvelun ehdot, eikä sinulla ole niihin mitään huomauttamista, ja
- sitoudut olemaan luovuttamatta pääsyäsi Palveluun kenellekään kolmannelle osapuolelle, ja
- sitoudut olemaan luovuttamatta Palvelun kautta saamaasi sisältöä, esimerkiksi kuvia tai tekstiä, kenellekään kolmannelle osapuolelle riippumatta sisällön luonteesta

2. Jäsenyyden siirtäminen ja lopettaminen.

Jäsenyyttä ja siihen liittyviä jäsenmaksuja ei voida siirtää kolmansille osapuolille, eli jäsenyys on sidottu vain ja ainoastaan sille jäsentunnukselle, jonka jäsen rekisteröityessään valitsi. Jäsen voi itse halutessaan lopettaa jäsenyytensä kirjautumalla Palveluun ja pyytämällä jäsenyytensä poistamista. Tällöin jäsenen kaikki tiedot poistetaan järjestelmästä. HD Life Oyilla on oikeus ilman varoitusta ja omalla päätöksellään lopettaa mikä tahansa jäsenyys, mikäli jäsen on olennaisesti tai jatkuvasti rikkonut Palvelun ehtoja. HD Life Oy ei palauta käyttämättä jääneitä jäsenmaksuja, riippumatta päättymisen syystä.

3. Yksityisyyden suoja

Palveluun tallentuu tunnistamiseen tarvittava sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero, sekä kaikki sellainen informaatio, jonka jäsen itse tallentaa Palveluun. HD Life Oy ei luovuta mitään Palvelun keräämiä jäsentietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole Palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä, tai ellei jäsen erityisesti pyydä tietojaan luovutettavaksi esimerkiksi ottaessaan yhteyttä toisiin jäseniin. HD Life Oy käyttää Palvelun keräämiä tietoja oman markkinointinsa tehokkuuden tutkimiseen tilastollisin menetelmin siten, ettei jäsenten henkilökohtaisia, yksilöiviä tietoja esitetä. HD Life Oy voi luovuttaa tällaisia ei-yksilöiviä tietoja yhteistyökumppaneilleen, asiakkailleen ja muille kolmansille tahoille. Palvelun tekninen toteuttaja ja tekninen ylläpitäjä on Dream Action Oy, ja Palvelu tuotetaan Suomessa sijaitsevilla palvelimilla Suomessa annettujen lakien ja asetusten mukaisesti.

4. Palvelun toimivuus ja rajoitettu vastuu

Palvelu tarjotaan sinulle ilman mitään takuuta teknisestä toimivuudesta. Palvelu perustuu tietokoneohjelmistoihin ja laitteistoihin, joiden jatkuvaa ja/tai virheetöntä käytettävyyttä ei voida taata. HD Life Oy ei ota mitään vastuuta jäsenten kirjoittamista ja Palvelun kautta välittämistä viesteistä. HD Life Oy tekee parhaansa poistaakseen asiattomat tai laittomat viestit Palvelusta, sekä estääkseen asiattomia tai laittomia viestejä lähettäneiden jäsentensä pääsyn Palveluun. Esimerkkinä laittomista viesteistä on maksullisten seksipalveluiden myynti- tai ostoilmoitukset.

5. Palveluun tallennettavat kuvat

Palvelu mahdollistaa jäsenille valokuvien tallentamisen, sekä esittämisen muille jäsenille. Mikäli jäsen tallentaa Palveluun omia kuviaan, on hänen huomoitava seuraavat seikat:
- Tallennettavat kuvat eivät saa missään tapauksessa rikkoa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, ja
- Tallennettavilla kuvat eivät saa olla luonteeltaan Suomen Lain vastaisia, tai sellaisia, jotka halventaisivat ketään kolmatta osapuolta, ja
- Jäsen ei saa tallentaa Palveluun kuvia, joista voi tunnistaa henkilöitä, elleivät kaikki tunnistettavissa olevat henkilöt ole antaneet tallentavalle henkilölle erityistä suostumustaan kuvan tallentamisesta Palveluun, ja
- HD Life Oyilla on oikeus poistaa mikä tahansa jäsenen tallentama valokuva, mikäli on olemassa perusteltu epäilys, että kuva ei täytä tässä asetettuja ehtoja.

6. Finswingers seuranhakupalvelussa masullisten palveluiden markkinoiti on kiellettyä.

Seuranhakupalvelussa on kiellettyä markkonida maksullisia tuotteita tai palveluita. Ilmoitukset jotka viittaavat maksulliseen seksiin poistetaan palvelusta ilman erillistä ilmoitusta. Epäillyttävistä ilmoituksista pyydämme ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

7. Muutokset

HD Life Oy varaa oikeuden tehdä yksipuolisesti muutoksia näihin ehtoihin antamalla jäsenille huomautuksen Palvelun sivuilla 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista.